Nitelikli Kahve Nedir?

Yazımızı Podcast olarak da dinleyebilirsiniz.

Nitelikli kahve, dalından koparıldıktan evinize ulaşana kadar orijinalliğini en az kaybetmiş kahve için kullanılan bir terimdir. Nitelikli kahve terimi ilk kez 1974 yılında Erna Knutsen tarafından özel mikro iklimlerde yetiştirilen kahve çekirdeklerini tanımlamak için kullanıldı. Başka bir deyiş ile nitelikli kahve, belli başlı coğrafik bölgelerde yetişen ve lezzetli bir aroma ile birlikte tat profiline de sahip kahveler için kullanılan bir terimdir. Nitelikli kahve ile üçüncü dalga kahve terimleri bağlantılı kavramlar olmakla birlikte farklı kavramlardır.

Üçüncü Dalga Kahve

Üçüncü dalga kahve, alışılagelmiş kahve standartları ve demleme çeşitlerinden önemli ölçüde farklı demlenmiş modern kahveyi ifade eder. Bu yaklaşım, kahvede kaliteye odaklanır ve bizlere kahvenin üretildiği yere özgün tat ve aromalarını sunabilmeyi çabalar. Üçüncü dalga kahve, birinci ve ikinci dalga kahve yaklaşımlarından kahveyi yetiştirme, tedarik etme, kavurma, demleme ve sunma aşamalarında ayrılır. Üçüncü dalga kahve ile artık kahve demlemek uzmanlık isteyen bir işe dönüşmüştür. Kahvede kaliteyi yakalayabilmek için de uzmanların tercihi nitelikli kahveler olmuştur. Kahve konusunda uzman baristalar, özel coğrafik bölgelerde yetişen ve kendine has karakteristik özelliklere sahip olan nitelikli kahve çekirdeklerini tercih ederler.

⦁ Birinci dalga kahve, suda çözünebilen ve hızlıca tüketilen kahveyi ifade eder.
⦁ İkinci dalga kahve, endüstriyel şekilde üretilen ve işlenen hızlı tüketilen kahveyi ifade eder.

Nitelikli Kahve Tanımı

Avrupa Nitelikli Kahve Derneği, kahvenin tüm aşamalarını göz önüne alarak yaptığı ölçümlerde, 100 üzerinden 80 puan ve üzeri alan kahveleri nitelikli kahve olarak tanımlamaktadır. Dünya’da bu gibi dernek ve dergilerin benzer ölçümleri mevcuttur. Bu ölçüm ve araştırmalar, nitelikli kahveyi tanımlamamızda bizlere yardımcı olur.

Nitelikli Kahvenin Yetiştiği Coğrafya

Nitelikli kahve, coğrafi olarak yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi diye adlandırılan Ekvatorun 23° 27′ kuzey ve 23° 27′ güney enlemleri arasında yetişir. Kahvenin çekirdeğinin karakteristik özellik sahibi olması için Orta Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Asya kıtalarının ünlü bölgelerinden tedarik edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de daha ekonomik olan eski hasat (depo) kahve çekirdekleri kullanılarak yapılan kahveler çok yaygındır. Ancak eski hasat kahve çekirdekleri, doğru işlemlerden geçse dahi nitelikli kahve olarak tanımlanamayacaktır. Nitelikli kahve deneyimini yaşamak için demleme yöntemleri ve baristanın yeteneği kadar önemli olan diğer bileşen kahve çekirdeğinin kalitesidir. Ülkemizdeki bu bilinç tam olarak oluşmadığı için çoğu zaman tüketiciler kahve çekirdeğinin nereden ve ne zaman geldiği bilgisine ulaşamazlar. Mornin içtiğiniz kahve hakkında bilgi sahibi olmanıza imkan verir.  Sizlerin nitelikli kahve deneyimini tam anlamıyla yaşamanız için hizmet eder.