Gizlilik Politikası

CİHAN KURT  (“biz” veya ‘’CİHAN KURT’’) olarak bu web sitesinin (‘www.mornincoffee.co’) sahibiyiz ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak bizim için çok önemli. Kullanıcıların üyelik oluştururken veya alışveriş işlemi sırasında işlenebilecek kişisel veriler, bunların işlenme amaçları, kişisel veri toplamanın hukuki sebep ve yöntemi, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı grupları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarla ilgili olarak ilgili gerçek kişileri bilgilendirmek için işbu Bildirimi hazırladık.

Kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve bunlara uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

İletişim bilgileriniz: Kullanıcılar’dan üyelik ve alışveriş işlemleri için ad-soyad, adres, e-posta adresi ve telefon numarası talep ediyoruz. Kullanıcıdan istenen bu bilgiler, MORNIN olarak müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına işlenmektedir.

Teknik veriler: Web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın IP adresi, işletim sistemi, kullandığınız tarayıcı sistemi gibi bilgileri toplayabiliriz. 

Cookie-Kurabiye Verileri: Kurabiye-Cookie ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak dilerseniz teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirsiniz.

İstatistik Çerezleri: Bu web sitesinde istatistik çerezleri kullanılmaktadır. İstatistik çerezleri ile web sitesi ziyaretçilerinin sitedeki davranışları ile bilgiler anonim olarak toplanır.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Kullanıcılara ilişkin kişisel bilgiler, Kullanıcılar tarafından Site üzerinden yapılacak alışverişlerde  ve alışveriş sonrası  satın alınan ürünlerin teslimatı aşamasında kullanılabilir.

Şirketimiz, bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, İlgili mevzuat uyarınca gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin , adli, cezai ve idari merciler, icra daireleri ya da kolluk kuvvetlerine  ve savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımıza sunulması, web sitemizin kullanımını gözlemlemek için, teknik problemleri tespit etmek, düzeltmek ve önlemek için, sizinle, firmanızla veya müşterilerimizle faturalandırma, ödeme süreçlerinin yürütülmesi için ve bilgi güvenliğinin sağlanması kullanılabilir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimleri engellemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri alıyoruz.

Ancak CİHAN KURT, gerekli özeni sağladığı halde sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Kullanıcılar’a herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Kullanıcı’nın bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan CİHAN KURT sorumlu değildir.

Site’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre CİHAN KURT ve / veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları bizden bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca online olarak kullanıcı ile gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Kullanıcıların Sitemize üyelik, ürün / hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Sitemize üye olan kullanıcılara ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve / veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün / hizmetlerin şirket ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi / satımı, ürün / hizmet ücret – masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için mevzuatta öngörülen süreler ile sınırlı olmak üzere kayda alınabilir, şirket ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde – yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Bizler, üyelik formlarında yer alan bilgileri, kullanıcıların haberi ya da aksi bir talimatı olmadan, üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet konumuz dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta veya üçüncü kişilere satmamaktayız.

E-Posta Güvenliği

Şirketimizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı ile İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili,

            •          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenmişse bilgi talep edebilirsiniz;

            •          Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilirsiniz;

            •          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını   öğrenebilirsiniz; 

            •          Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi   alabilirsiniz; 

            •          Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz; 

            •          Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işlemlerin bildirilmesini isteyebilirsiniz;

            •          Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz; 

            •          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz;

            •          Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizin toplanması ile ilgili verdiğiniz onayı geri çekmek isterseniz, lütfen info@mornincoffee.co adresine mail atarak bizimle iletişime geçin. 

Kişisel Verilerinizin Açıklanması

Kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak yasal bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek veya yasal haklarımızı kullanmak için yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına aktarabiliriz. 

Analitik

Web sitemizin kullanımını gözlemlemek ve analiz etmek için üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz. 

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Türkiye’de saklanmaktadır. İlgili sürelerin sonunda, kişisel verileriniz mevzuata ve CİHAN KURT’un ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Diğer Web Siteleri

Web sitemiz üçüncü kişiler tarafından işletilen web sitelerine bağlantı verebilir. Başka web sitelerine bağlantı vermemiz, bu siteler veya üçüncü kişiler ile ilgili herhangi bir bağımız olduğu anlamına gelmez. Söz konusu web sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta ve kişisel verilerinizin güvenliği veya kullanımı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız.

Çocukların Kişisel Verileri

18 yaşını doldurmamış kişilerin kişisel verilerini bilgimiz dahilinde toplamıyoruz. 18 yaşını doldurmamış bir kişinin kişisel verilerinin toplandığını düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebiliriz. Gizlilik Politikasının yeni hali web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Değişikliklerden haberdar olabilmeniz için düzenli aralıklarla bu politikayı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. 

İletişim

Gizlilik Politikası veya kişisel verilerinin saklanması ve kullanımı ile ilgili herhangi bir sorun veya görüşünüz olması halinde, CİHAN KURT’a hitaben Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, Maltepe Piazza Rezidans, D:25, B Blok, 34846 Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak postayla ya  da (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@mornincoffee.co adresine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat çerçevesinde, başvurunun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.