Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI ;  CİHAN KURT  (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Mersis No:

Adres       : Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, Maltepe Piazza Rezidans, D:25, B Blok, 34846 Maltepe/İstanbul

Telefon    : 0542 423 00 94

Faks.        :

E-posta.    : info@mornincoffee.co

ALICI             :                      (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD  :

ADRES           : 

TELEFON      :

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE TESLİMAT BİLGİLERİ

3.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli:

3.4. Kargo masrafları  sipariş tutarı 790 TL altında olması halinde ALICI tarafından, sipariş tutarı 790 TL ve üstünde olması halinde SATICI  tarafından karşılanacaktır. Kargodaki gecikmelerden SATICI sorumlu olmayacaktır.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.mornincoffee.co internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, işbu mesaefeli satış sözleşmesinin akdinden önce, sözleşme konusu mal ve hizmetin temel nitelikleri, satıcı ve sağlayıcının ünvanı, ALICI’nın  satıcı ile irtibat kurmasına imkan veren SATICI’nın açık adresi, e-posta adresi, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, varsa nakliye, teslim ve benzeri ek masraflara ilişkin ödeme ve teslimat bilgilerini, SATICI’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemlerini, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanım şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgileri, Tüketicilerin uyuşmazlık konusu başvurularını Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabileceklerine ilişkin doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, SATICI’nın ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerinde getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise; teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. ALICI’nın, SATICI’nın belirleyeceği kargo firmasından başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi halinde; malın ilgili kargo firmasına teslimatından itibaren ürünün ALICI’ya teslimi aşamasında karşılacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse; bu hususu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, bildirim tarihinden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimat süresinin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 (ondört) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunun, bu sebeple olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

5. CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Bununla birlikte, ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2. ALICI, Cayma hakkının kullandığına dair bildirimi, yasal 14 (ondört) günlük süre içinde; SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının açılmamış/hasar almamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün fatura aslı, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

b) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini ALICI’ya iade edecektir. ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 (ondört) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunun, bu sebeple olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c)ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

d) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal ve hizmetler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın ile ifasına başlanan hizmetler, ALICI’nın ve ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçebilecek olan ürünler, teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programların ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir. Ürünün iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

7. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişi onayladığında işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: CİHAN KURT

ALICI:

TARİH: