Ön Bilgilendirme Formu

1-SATICI BİLGİLERİ

Unvanı            : CİHAN KURT

Mersis            : 0733081080500001

Adres              : Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, Maltepe Piazza Rezidans, D:25, B Blok, 34846 Maltepe/İstanbul

E-posta.         : info@mornincoffee.co

Telefon           : 0542 423 00 94

Faks                :

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE TESLİMAT BİLGİLERİ

2.1. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı:

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli:

2.2. Kargo masrafları sipariş tutarı 75 TL altında olması halinde Tüketici tarafından, sipariş tutarı 75 TL ve üstünde olması halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.  Kargodaki gecikmelerden Satıcı sorumlu olmayacaktır.

Banka kanalıyla yapılan ödemelerde; BANKA ile Tüketici arasındaki ilişkiden kaynaklanan meselelerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, ödeme işlemi sırasında sadece Tüketici’yi seçimine göre banka sistemine yönlendirmekte, banka işlemini yönetmemekte, hiçbir şekilde ödeme işlemine müdahil olmamaktadır. Kredi kartı güvenliğiniz için 3D secure sertifika sistemi kullanılmaktadır. Tüketici ile BANKA arasında doğabilecek ihtilaflardan Satıcı sorumlu değildir. Satıcı tarafından kabul edilen ödeme şekilleri;

a) BANKA KARTI/KREDİ KARTI’yla tek çekim,

b) KREDİ KARTI’yla, işlem anında anlaşma olması veya ilgili kartın/bankanın uygulamaya izin vermesi durumunda ve vade farkı tahsil edilmesi durumunda işlem sırasında görülebilecek tutar karşılığında tüketiciye yansıtılacak ek vade farkı bedeliyle taksitli

d) Anlaşmalı kargo aracılığıyla yapılan teslimlerde KAPIDA NAKİT ÖDEME (kural olarak kapıda ödeme hizmeti ücretlidir, toplam ödemede gösterilir.)

Ödemeler sadece yukarıda belirtilen ödeme biçimlerinden biriyle yapılabilmektedir. Bu yollardan biriyle ödeme yapma imkânınız bulunmamaktaysa; işleminizi sonlandırarak, sipariş veya alışverişe devam etmeyiniz.

3. İFA VE TESLİMAT SÜRECİ

3.1. Satım işlemine konu ürün; siparişin başarıyla tamamlanarak onaylanmasını takiben, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

Teslimat bilgilerinde oluşabilecek hatalar Tüketici’nin sorumluluğunda olup; dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırız.

3.2. Siparişe konu ürün; yasal 30 günlük süre içerisinde kargo firması/taşıyıcı aracılığıyla alıcıya veya gösterdiği kişiye teslim edilecektir.  Gönderim ücreti ve varsa kapıda ödeme ücreti dâhil tüm ücretler yukarıda yer almakta olup; sipariş aşamasında gösterilen toplam bedel dâhilinde Tüketici’den tahsil edilecektir. Banka ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde, ödemenin banka tarafından onaylanmaması; kapıda ödeme tercihinde, ödenmesi gereken bedelin kısmen/tamamen ödenmemesi halinde ve hangi yolla olursa olsun yapılan ödemenin bir şekilde bloke/iptal edilmesi halinde; SATICI siparişi göndermeyecek veya gönderilen sipariş teslim edilmeyecektir.

30 günlük süre içerisinde malın, Tüketici’den kaynaklanmayan bir sebeple teslim edilememesi halinde; tüketicinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Sözleşmeyi fesheden TÜKETİCİ, üyelik kayıt aşamasında bildirmiş olduğu e-posta adresinden fesih bildirimini ve ödediği bedelin kendisine iade edilmesini istediği banka IBAN numarasını, info@mornincoffeeCevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, Maltepe Piazza Rezidans, D:25, B Blok, 34846 Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak bildirmelidir.

3.3.SATICI, fesih bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde; TÜKETİCİNİN ödediği tüm bedeli, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek zorundadır. Banka hesap numarası bulunmaması veya bildirilmemesi halinde; bedel iadesi, Tüketici’nin bildirdiği adrese PTT kanalıyla yapılacaktır.

3.4. Sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde; Satıcı’nın, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

3.5. Teslimat sırasında ürün ambalajının genel olarak tam ve sağlıklı durumda olduğunu kontrol etmek Tüketici’nın sorumluluğundadır. Tüketici, teslim sırasında yaptığı genel kontrolde; ambalajda yırtık, açılma, ıslanma, ezilme gibi üründe ayıp teşkil edecek bir hasar tespit etmesi durumunda; ürünü teslim almayarak, bu hususu tutanağa geçirip, Satıcı’ya iade edilmek üzere reddetmelidir. Söz konusu reddetme durumunun, Satıcı’ya ait info@mornincoffee.co e-posta adresine yazılı olarak bildirilmesi rica olunur.

4. CAYMA HAKKI, İSTİSNASI VE ŞARTLARI

 4.1. Tüketici, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

CAYMA HAKKI, sözleşmenin kurulmasından itibaren; malın gönderilmesinden veya tesliminden önce de kullanılabilir. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Tüketici, işbu bilgilendirme metnini onaylamakla, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 4.2. Cayma hakkının kullanılacağı süre;

            •          Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün,

            •          Tek üründe, ürünün Tüketici’ye veya TESLİM EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ 3. kişiye teslim edildiği gün,

            •          Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün

            •          Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

            •          Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün başlar.

 4.3. Cayma hakkının Kullanılamayacağı durumlar

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça; tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5. CAYMA HAKKININ KULLANIM ŞEKLİ VE KOŞULARI İLE ÜRÜN VE BEDEL İADESİNE DAİR HUSUSLAR

5.1.Tüketici, Cayma hakkının kullandığına dair bildirimini yasal 14 (ondört) günlük süre içinde; Satıcı’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı şekilde bildirmesi ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının açılmamış/hasar almamış olması şarttır.

5.2. Tüketici, cayma süresi içinde malı; işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için; ürünün normal kullanım şartlarına uygun olarak kullanılmış olması, ürünün yeniden satışına engel olacak biçimde zarar görmemesi gerekmektedir. Sipariş konusu malın; gıda, kozmetik ve benzeri tüketim ürünü olması durumunda; ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların satışı veya teslimine dair sözleşmelerde; işbu kanuni cayma hakkı KULLANILAMAZ.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya Tüketici’ ye teslim edilen ürünün fatura aslı, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini Tüketici’ye iade edecektir.

5.4.Tüketici’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Tüketici kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.5. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini Tüketici’ye iade edecektir. Tüketici’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Tüketici’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 (ondört) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Tüketici, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Tüketici hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Tüketici’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunun, bu sebeple olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ZARARDAN SORUMLULUK

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

7. İFA, TESLİMAT VE ÖDEME KONUSUNDAKİ ŞİKÂYETLER

TÜKETİCİ, tamamlanan ve ödemesi yapılan siparişin teslimi, sözleşmenin ifası ve ödeme konularındaki talep ve şikayetlerini; Satıcı’ya ait e-posta adresine veya  Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, Maltepe Piazza Rezidans, D:25, B Blok, 34846 Maltepe/İstanbul adresine posta yoluyla yazılı olarak bildirebilir. Satıcı’ya ulaşan talep ve şikâyetler; ulaştığı tarihten itibaren  (7) gün içerisinde e-posta, olmaması halinde hafta içi ve mesai saatleri içinde telefon yoluyla cevaplandırılacaktır.

8. FORM PAYLAŞIMI VE MUHAFAZASI

İşbu form, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından; ödeme işleminden önce Tüketici’ye ibraz edilen ve Tüketici’ye tarafından onaylanan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ile birlikte, Tüketici’nin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir. Ön Bilgilendirme Formu, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketici’ye yapılan teslimata dair belge örnekleri en az 3 (üç) yıl süreyle Satıcı tarafından muhafaza edilecektir.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketici siparişine ilişkin onay vereceği mesafeli satış sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

10. BİLGİLENME BEYANI VE KABULÜN SONUÇLARI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu imzalanmış sayılması için onaylayan Tüketici; tüm şartlardan haberdar olmuş, bilgilenmiş, belirtilen bilgileri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır.

TÜKETİCİ

ADI-SOYADI:

E-POSTA: